http://premedia.webs7.uvigo.es/

As pinturas rupestres esquemáticas prehistóricas situadas en Penedo Gordo (Vilardevós) e Penedo do Gato-Lobarzán (Monterrei), na provincia de Ourense, xa se poden visitar de xeito virtual. A iniciativa foi realizada no marco do proxecto Inou 2020 PreMedia. Creación dun contorno virtual para a interpretación patrimonial de sitios con pintura rupestre esquemática da comarca de Monterrei, financiada pola Universidade de Vigo e a Deputación de Ourense e coa colaboración da DXXG.

As visitas son accesibles a través da páxina web do proxecto PreMedia, deseñada en colaboración con Óscar Penín, investigador do GEAAT e fundador de RURALISTO.ORG