Estas son as tarifas desta edición de SOPA , que inclúen os dereitos de rexistro e publicación das actas. Para as inscricións presenciais (e para os asistentes) tamén se inclúen os desprazamentos entre as distintas sedes.

IMPORTANTE

-No caso de que na mesma proposta se inclúan participantes de ambas as dúas opcións (xeral e estudantes), cada un aboará a súa cota correspondente.

-A persoa que rexistre a proposta será a que figure primeiro no programa, na presentación e no artigo da acta.

XERAL 

# Inscrición individual proposta: 50 €

# Proposta de inscrición para dúas persoas: 90 €

# Proposta de inscrición do equipo (máximo 5 persoas): 125 €

ESTUDANTES [con acreditación]

# Inscrición individual proposta: 25 €

# Proposta de inscrición para dúas persoas: 45 € 

# Proposta de inscrición do equipo (máximo 5 persoas): 60 €

# Inscrición individual proposta: 25 €

# Proposta de inscrición para dúas persoas: 45 € 

# Proposta de inscrición do equipo (máximo 5 persoas): 60 €

ESTUDANTES [con acreditación]

# Inscrición individual proposta: 15 €

# Proposta de inscrición para dúas persoas: 25 € # Proposta de inscrición do equipo (máximo 5 persoas): 35 €

# Xeral: 25 €

#Alumnos[con acreditación] : 15 €