Nesta edición, o comité organizador do SOPA decidiu que a presentación do artigo para as actas do congreso é OBRIGATORIO para recibir o certificado de participación. Para aquelas persoas que non están acostumadas a publicar (ou que nunca publicaron), só dicirlle que non se preocupe, que se desenvolve un pouco o proxecto e inclúe algunhas imaxes, será suficiente. A nosa intención é que poidamos rexistrar e dar a coñecer o seu traballo máis aló da exposición que realiza durante a celebración do SOPA .

Se tes algunha dúbida, ou necesitas que che botemos unha man, indícanos cando che enviemos o correo electrónico aceptando a túa proposta.

A continuación mostrámosche as bases de publicación das actas, que se publicarán en LA DESCOMMUNAL: Revista Iberoamericana de Patrimonio y Comunidad . Aínda que pode haber variacións no deseño, recomendámosche que visites a páxina da revista para facerte unha idea do formato.

>Data de entrega do artigo: (unha vez formalizada a inscrición) ata o 15 de setembro .

>Debes incluír unha foto da persoa que asina o artigo ou do equipo do proxecto cunha boa resolución ( tamaño mínimo 300 px ), para incluír na portada.

>O texto do artigo debe entregarse nun ficheiro en formato doc., txt. ou rtf . Non se aceptarán textos PDF.

>Na primeira páxina do artigo incluirá título , o resumo (non debe incluír referencias bibliográficas) e o palabras clave , ademais do nome e apelidos dos asinantes, a institución ou entidade da que proceden e, se é o caso, o enderezo de correo electrónico da persoa que presentou a proposta, e a páxina web da institución .

>O resto do texto terá unha extensión máxima de 10 páxinas, con espazo único e tamaño Arial 11.

>NON incorpores texto ás imaxes.

>As imaxes enviaranse numeradas , nun cartafol adxunto, e un documento indicando os pés de foto (ademais de indicar a súa posición no texto, que sempre será orientativa).

>Non se admitirán composicións de imaxes . Se unha imaxe está formada por varias fotografías, enviádeas de forma independente, indicando que forman parte dunha montaxe (por exemplo, foto 1a, foto 1b, foto 1c).

>Se é posible, dispode as fotos preto da parte do texto á que se refire (non as coloque todas seguidas), isto facilitará a comprensión do artigo.

>As táboas e gráficos enviaranse en formato orixinal e non como imaxe.

>Pódense incluír ata un máximo de 10 notas ao pé (invitámosche a que as faga parte do texto principal para que a lectura sexa máis agradable.

>No tocante ás referencias bibliográficas, mostrámosche algúns exemplos de como se incluirán na revista.

* Se se trata dun libro: GARCÍA SÁNCHEZ, S. (1998). Un lugar para todo. Ed. Pirámide. Madrid.

* Se se trata dun artigo ou capítulo: GARCÍA SANCHEZ, S.; FERNÁNDEZ, T. (1997). Érase unha vez unha caixa, en S. García Sánchez (Ed.) A mellor revista do mundo:44-56

* Se é dixital indicar a ligazón á publicación: GARCÍA SANCHEZ, S.; FERNÁNDEZ, T. (1997). Érase unha vez unha caixa, en S. Gay Sana (Ed.) A mellor revista do mundo:44-56[link a la publicación] .

RECORDA

>NON INCLUIR no apartado de bibliografía aquelas referencias que non estean reflectidas no texto.

>ASEGÚRATE de que as referencias bibliográficas que aparecen no texto estean indicadas no apartado de bibliografía.

>NON INCLUÍR referencias bibliográficas nos resumos.

>NON INCLÚA referencias bibliográficas como notas a pé de páxina.

>NON INCLÚA imaxes no texto.

>ASEGÚRATE DE QUE as imaxes estean en BOA RESOLUCIÓN . Se están ampliadas e aparecen moi pixeladas NON NOS TEÑEN UTILIDADE .

>Se vas utilizar fotografías como composición envíaas INDIVIDUALMENTE e dinos que forman parte da mesma imaxe.

>A non ser que a imaxe orixinal o inclúa, NON INCORPORE TEXTO NAS FOTOGRAFÍAS .

>NON NOS ENVIES o artigo en PDF.

> E, sobre todo, NON NOS ENVIES O ARTIGO DA MAQUETACIÓN